Personal sotsiaalmeedia abiga! Miks mitte?

Tere,

kas Sulle tundub, et tööpakkumisi on palju, see teeb eristumise raskemaks ja personaliotsingu aeganõudvamaks ning kulukamaks? Ma soovin Teile tutvustada uut võimalust personaliotsinguteks.
Sissejuhatav osa:
“2010 Septembri alguses avastasin, et Facebookis ei paku keegi tööd, kugi seal on nii palju tööotsijaid. Otsustasin luua lehe Tööotsijate ja Tööpakkujate koondamiseks, eesmärgiks oli anda neile võimalus otse ja vahetult suhelda (jagada soovitusi, vihjata tööpakkumistele, teha ettepanekuid, aidata, olla abiks jms.) kohas, kus niigi igapäevaselt koos käiakse.
Leht hakkas kiiresti kasvama, infovoog seinal muutus kiiresti ja palju infot ei jõudnud enam õigete inimesteni. Novembri algul otsustasin, et lehel peaks olema võimalik avaldada tööpakkumiste kuulutusi selliselt, et need oleksid kogu kuulutamise aja vältel kõigile huvilistele leitavad (leitavad valdkonna, töökoha asupaiga, lepingulise vormi jms. järgi) ning annaksid ka võimaluse otse kuulutuselt ühe klikiga kandideerida, saata CV ning lisada kaaskiri. Oluline oli seejuures veel ka see, et tööpakkumiskuulutusi peaksid saama avaldada ka need kes FB kontot ei oma ning seda tihti ei kasuta. Samuti tööpakkumistele kandideerida peaksid saama ka need, kes FB kontot ei oma. Mõeldud tehtud.”
FB/Lookingforajob Jaanus
Sisuline pool:
Vaata millised tööpakkumiskuulutused lehel välja näevad (“Jobs” osa) http://www.facebook.com/lookingforajob?v=app_116641731731619&ref=ts . Kliki kuulutustel, et need avaneksid!
Täna on Facebookis ligemale 300 000 eestimaalast, lehel www.facebook.com/lookingforajob on üle 5478 aktiivse kasutaja, neist 3410 on lehega ka liitunud. Iga soovija kes lehel igapäevaselt ei käi, kuid soovib olla kursis, saab liituda lehe “Newsletter” rakendusega, mis toob seina info otse soovitud e-postkasti.
* Kogu avaldatud info jõuab silmapilguga aktiivsemate lehekasutajate seintele (seda jälgib FB mootor, mis töötab teatud algoritmi järgi). Mida rohkem kasutaja lehte külastab, mida rohkem lehe infot meeldivaks peab (“Meeldib” ehk “Like” nuppu vajutab), mida rohkem lehe infot jagab (“Soovita” ja “Jaga”) nuppu kasutab, mida rohkem postitusi kommenteerib, seda tähtsamaks Teda peetakse ning seda aktiivsem on info liikumine Tema suunal. Kui tööotsija leiab töö ning pole enam aktiivne, ei ole ka info liikumine Tema suunal enam nii aktiivne ja ei tüüta Teda;).
* Enamuse kandideerijate info leiab tööpakkuja Facebookist siiski. Pildid, keelekasutus, sõbrad, huvid jms. räägivad enda eest ning aitab tööpakkujal teha esmaseid valikuid väiksema ajakuluga ning mugavalt.
* Personaliotsingut FB-s iseloomustab ka kiirus, kuna info liigub väga kiiresti osapoolte vahel ja see annab võimaluse ideaalis personal leida isegi ühe päevaga. Kiirus garanteerib (90%) ka selle, et sobivat kandidaati-töötajat Teie eest konkurendi poolt ära ei värvata.
* Personaliotsing Facebookis on soodne (Tasumisvõimalused on paindlikud. Tasuda saab nii kontaktipõhiselt, kui ka avaldamisperioodipõhiselt. Vaata hinnakirja http://firmateated.com/2010/12/05/mis-maksab-personaliotsing-facebookis/ ), kiire (tööpakkumiste ja tööotsijate suhe lehel on täna tööpakkujale väga hea) ja mugav (tööotsijad kes on Facebookis, ei pea tööd otsima minema kuhugi teisele lehele, vaid kogu info jookseb nende FB konto seinale või e-posti. Kandideerimisinfo jõuab tööpakkuja e-posti. Samuti anname Teile kokkuvõtte, kui palju kuulutust on vaadatud, kui palju seda jagatud ning kui palju on kandideerijaid kuulutuselt). See pole pelgalt personaliotsing, vaid mõjub ka ettevõtte reklaamina Facebookis. Samuti aitab täna hästi teistest tööpakkumistest eristuda ning näidata ettevõtte ajaga kaasas käimist ning avatust uuendustele.
Edasi!?:
Kui Sulle tundus huvitav ja pakud täna tööd, siis proovi järele! Selleks saada tööpakkumise info e-posti info@firmateated.com.
* Pakutava amatikoha nimetus (Tööandja ettevõtte nimi).
* Töö asukoht.
* Konkursi kestus.
* Lisainfo telefoninumber, kui see võimalus tööotsijale anda.
* E-post, kuhu peaksid liikuma kõik kandideerimisavaldused, CV-d, kaaskirjad?
* Ettevõtte logo (tööandja või siis personaliotsingufirma, kes seda pakkumist vahendab)
* Ettevõtte kontaktid: ettevõtte nimi kellele saata arve, e-post kuhu saata arve, Teie nimi ja kontaktnumber.
Teie tööportaal Facebookis!
Parimate soovidega,
Jaanus Sõrmus
+372 56 808 700
Venta Publica OÜ
Advertisements